Home

Vývoj a poradenstvo
  • technologické poradenstvo pre oblasť drevárskeho a strojárskeho priemyslu
  • personálne poradenstvo
  • poradenstvo v oblasti odmeňovania a vzdelávania zamestnancov
  • komplexné poradenstvo pre zakladanie a prevádzku leteckých spoločností
  • implementácia SMS a CMS v prostredí leteckých spoločností, ATO a CAO