Home

Kontakt
Adresa sídla a prevádzky:

ADEONA SLOVAKIA, s.r.o.
Stránske 428
01313 Stránske
Slovenská republika

E-mail:

info@adeona.sk
service@adeona.sk
rostas@adeona.sk

Telefón:

+421 908 911 055
+421 908 949 727

Webové stránky:

https://www.adeona.sk
https://www.adeona.eu
https://www.gweike.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

SWIFT:

CEKOSKBX

IBAN:

SK70 7500 0000 0040 2797 4129

Spoločnosť je registrovaná OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 74457/L

IČO:

52989216

DIČ:

2121221564

IČ DPH:

SK2121221564